Farmhouse White Inset Kitchen
Farmhouse White Inset Kitchen
Farmhouse White Inset Kitchen
Farmhouse White Inset Kitchen

Designer: Barbara Bircher, CKD
Dealer: Crystal Kitchen + Bath
Photographer: J.H. Peterson